ReadyPlanet.com
dot dot
bulletตัวแทนจำหน่าย
bulletEM คืออะไร ?
bulletเกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
bulletทำไมต้องใช้ EM ?
bulletEM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM
bulletEM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง
bulletการใช้ EM กับการปลูกพืช
bulletการใช้ EM กับการปศุสัตว์
bulletการใช้ EM กับการประมง
bulletการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม
bulletคำพิพากษา (ยกฟ้อง)
27/10/53 บริจาค EM ให้กับชมรมพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ อี เอ็ม บางกอกน้อย article

  

        นายภาร์วุฒิ คุณวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด  และนางสาวอรธัญญ์  แก้วมณี  ผู้จัดการสำนักงานใหญ่  พร้อมคณะ  ร่วมบริจาค  EM  จำนวน  1,000  ลิตร  และ  EM  Ball  จำนวน  100  ก้อน  EM  ให้กับชมรมพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  อี  เอ็ม  บางกอกน้อย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลด
ข่าวกิจกรรมและประกาศบริษัท

01/11/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี
30/10/54 บริจาค EM ให้กับ วัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อนำไปทำ EM ฺBall ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
20/10/54 บริจาค EM จำนวน 500 ลิตร และ EM Ball จำนวน 500 ก้อน ให้กับครอบครัวข่าว 3
19/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
18/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
16/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
14/10/54 บริจาค EM และ EM Ball ให้กับวัดสระเกศฯ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
13/10/54 มอบ EM ให้กับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย
13/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
09/10/54 บริจาคกระสอบปุ๋ยสำหรับบรรจุทราย เพื่อนำไปทำแนวป้องกันน้ำท่วม และ EM ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี
04/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,200 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
01/10/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
30/09/54 บริจาค EM ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี ร่วมกับครอบครัวข่าว 3
28/09/54 บริจาค EM ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
26/09/54 มอบ EM ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
23/09/54 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
22/09/54 บริจาค EM ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
21/09/54 บริจาค EM ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
15/09/54 มอบ EM ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
13/09/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการงานมวลชน “คนไทยรักษ์แผ่นดิน”
09/09/54 มอบ EM Ball ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
09/09/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการงาน “เราอยู่ร่วมกันได้” (NEW HOPE)
03/09/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
02/09/54 ร่วมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2554
22/08/54 ถวาย EM วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
22/08/54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
21/08/54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นางสมถวิล สังขะทรัพย์
12/08/54 ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สานสายใย ร้อยใจชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปวงประชาเป็นสุข"
09/08/54 ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวนาปี ตามโครงการ "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" article
08/08/54 อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ
06-07/08/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันโซเรไทไซ article
27/07/54 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย
22/07/54 บริจาค EM ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
12/07/54 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ โดยศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
08/07/54 เยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
06-07/07/54 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ โดยศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
02/07/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
20/03/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการในโครงการ "สุขภาพและความปลอดภัย กลุ่ม ปตท." ประจำปี 2554 จังหวัดชลบุรี article
16/03/54 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ โรงเรียนบ้านโคกไค จังหวัดชัยภูมิ article
10/03/54 แนะนำการใช้ EM ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวินดี้กอล์ฟคลับ
10/03/54 บริจาค EM และนิตยสารเกษตรคิวเซให้กับโรงเรียนฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
08/03/54 เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดนครราชสีมา
28/12/53 เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานมูลนิธิคาซูโอะ – ซูรุ วาคุกามิ
26/12/53 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี
25/12/53 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM ในวันคล้ายวันเกิดท่านเมซุซามะ article
23/12/53 ร่วม “กิจกรรมฟื้นฟู และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดนครราชสีมา article
17/12/53 แนะนำการใช้ EM ณ บ่อทิ้งขยะแทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
10/12/53 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตของนายคาซูโอะ วาคุกามิ ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย article
09/12/53 บริจาค EM ให้กับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา article
04/12/53 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM ในวันไหว้พระจึคินามิไซ article
01/12/53 งานทำบุญครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตของนายคาซูโอะ วาคุกามิ ประเทศญี่ปุ่น article
21/11/53 ร่วมงานลอยกระทง ณ ณ วัดใหม่ยายมอญ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ article
20/11/53 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายเริงชัย รวยดี ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี article
15/11/53 เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณเริงชัย รวยดี ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี article
13/11/53 บริจาค EM ให้กับมูลนิธิเพื่อคุณธรรม article
10/11/53 บริจาค EM ให้กับรายการครอบครัวข่าว 3 article
06/11/53 จำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ article
05/11/53 ร่วมทำบุญงานกฐินวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร article
04/11/53 บริจาค EM ให้กับกองอำนวยการช่วยเหลือประสบอุทกภัย article
29/10/53 แนะนำการใช้ EM ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ article
28/10/53 เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
27/10/53 บริจาค EM ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย article
21/10/53 บำบัดน้ำเสียตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
20/10/53 เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดขอนแก่น
19/10/53 มอบ EM ให้เทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
14/10/53 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
13/10/53 ร่วมทำบุญวันตำรวจ ณ สภ.แก่งคอย
12/10/53 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่
9/10/53 ให้สัมภาษณ์นิตยสาร สวัสดี เกษตรไทย
5/10/53 แนะนำการใช้ EM ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่
2/10/53 จำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
คำพิพากษา (ยกฟ้อง) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 ม. 6 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260 โทร. 0-3636-2111