ReadyPlanet.com
dot dot
bulletตัวแทนจำหน่าย
bulletEM คืออะไร ?
bulletเกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
bulletทำไมต้องใช้ EM ?
bulletEM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM
bulletEM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง
bulletการใช้ EM กับการปลูกพืช
bulletการใช้ EM กับการปศุสัตว์
bulletการใช้ EM กับการประมง
bulletการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม
bulletคำพิพากษา (ยกฟ้อง)
คำพิพากษา (ยกฟ้อง) article

คำพิพากษา (ยกฟ้อง)
คดีหมายเลขดำที่ ทป.๗๗/๒๕๕๒
คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๙๑/๒๕๕๓


          จากกรณีที่บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ได้ถูกบริษัท อี เอ็ม รีเซิร์ช ออร์กาไนเซชั่น  จำกัด ฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอห้ามมิให้บริษัท อี เอ็ม คิวเซ  จำกัด ทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอีเอ็มในประเทศไทย ดังปรากฏเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป.77/2552 ระหว่างบริษัท อี เอ็ม รีเซิร์ช ออร์กาไนเซชั่น จำกัด โจทก์ บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ที่ 1  นายภาวุฒิ  คุณวัฒนภักดี ที่2 จำเลย นั้น

          บัดนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีของบริษัท อี  เอ็ม  รีเซิร์ช ออร์กาไนเซชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 แล้ว ดังปรากฏเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ทป.91/2553 ซึ่งผลของคดีที่ยกฟ้องดังกล่าว ทำให้บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ยังคงเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการผลิตและจำหน่ายสินค้าอีเอ็ม ได้ต่อไป โดยไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายสินค้าอีเอ็มต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง โดยเป็นการดำเนินกิจการและการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้หากมีการจำหน่ายสินค้าอีเอ็มที่ผลิตและจำหน่ายโดยผู้อื่นอันเป็นสินค้าลอกเลียนแบบสินค้าของบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด  จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป

          บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด จึงขอแจ้งมาให้ท่านทราบเพื่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจในบริษัทและสินค้าอีเอ็มของบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด และขอถือโอกาสขอบคุณท่าน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด ด้วยดีเสมอมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ภาวุฒิ คุณวัฒนภักดี
กรรมการผู้จัดการบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
ข่าวกิจกรรมและประกาศบริษัท

01/11/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี
30/10/54 บริจาค EM ให้กับ วัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อนำไปทำ EM ฺBall ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
20/10/54 บริจาค EM จำนวน 500 ลิตร และ EM Ball จำนวน 500 ก้อน ให้กับครอบครัวข่าว 3
19/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
18/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
16/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
14/10/54 บริจาค EM และ EM Ball ให้กับวัดสระเกศฯ เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
13/10/54 มอบ EM ให้กับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย
13/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
09/10/54 บริจาคกระสอบปุ๋ยสำหรับบรรจุทราย เพื่อนำไปทำแนวป้องกันน้ำท่วม และ EM ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี
04/10/54 บริจาค EM จำนวน 1,200 ลิตร ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
01/10/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
30/09/54 บริจาค EM ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี ร่วมกับครอบครัวข่าว 3
28/09/54 บริจาค EM ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
26/09/54 มอบ EM ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
23/09/54 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
22/09/54 บริจาค EM ให้กับศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระบุรี
21/09/54 บริจาค EM ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
15/09/54 มอบ EM ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
13/09/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการงานมวลชน “คนไทยรักษ์แผ่นดิน”
09/09/54 มอบ EM Ball ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
09/09/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการงาน “เราอยู่ร่วมกันได้” (NEW HOPE)
03/09/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
02/09/54 ร่วมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2554
22/08/54 ถวาย EM วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
22/08/54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
21/08/54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นางสมถวิล สังขะทรัพย์
12/08/54 ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สานสายใย ร้อยใจชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปวงประชาเป็นสุข"
09/08/54 ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวนาปี ตามโครงการ "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" article
08/08/54 อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ
06-07/08/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันโซเรไทไซ article
27/07/54 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย
22/07/54 บริจาค EM ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
12/07/54 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ โดยศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
08/07/54 เยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
06-07/07/54 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรธรรมชาติ โดยศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
02/07/54 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ
20/03/54 ออกร้านแสดงนิทรรศการในโครงการ "สุขภาพและความปลอดภัย กลุ่ม ปตท." ประจำปี 2554 จังหวัดชลบุรี article
16/03/54 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ โรงเรียนบ้านโคกไค จังหวัดชัยภูมิ article
10/03/54 แนะนำการใช้ EM ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวินดี้กอล์ฟคลับ
10/03/54 บริจาค EM และนิตยสารเกษตรคิวเซให้กับโรงเรียนฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
08/03/54 เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดนครราชสีมา
28/12/53 เข้าสวัสดีปีใหม่ประธานมูลนิธิคาซูโอะ – ซูรุ วาคุกามิ
26/12/53 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี
25/12/53 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM ในวันคล้ายวันเกิดท่านเมซุซามะ article
23/12/53 ร่วม “กิจกรรมฟื้นฟู และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดนครราชสีมา article
17/12/53 แนะนำการใช้ EM ณ บ่อทิ้งขยะแทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
10/12/53 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตของนายคาซูโอะ วาคุกามิ ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย article
09/12/53 บริจาค EM ให้กับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา article
04/12/53 จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและส่งเสริมการใช้ EM ในวันไหว้พระจึคินามิไซ article
01/12/53 งานทำบุญครบรอบ 5 ปี การเสียชีวิตของนายคาซูโอะ วาคุกามิ ประเทศญี่ปุ่น article
21/11/53 ร่วมงานลอยกระทง ณ ณ วัดใหม่ยายมอญ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ article
20/11/53 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายเริงชัย รวยดี ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี article
15/11/53 เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณเริงชัย รวยดี ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี article
13/11/53 บริจาค EM ให้กับมูลนิธิเพื่อคุณธรรม article
10/11/53 บริจาค EM ให้กับรายการครอบครัวข่าว 3 article
06/11/53 จำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซ article
05/11/53 ร่วมทำบุญงานกฐินวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร article
04/11/53 บริจาค EM ให้กับกองอำนวยการช่วยเหลือประสบอุทกภัย article
29/10/53 แนะนำการใช้ EM ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ article
28/10/53 เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
27/10/53 บริจาค EM ให้กับชมรมพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ อี เอ็ม บางกอกน้อย article
27/10/53 บริจาค EM ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย article
21/10/53 บำบัดน้ำเสียตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
20/10/53 เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดขอนแก่น
19/10/53 มอบ EM ให้เทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
14/10/53 อบรมการประยุกต์ใช้ EM ณ บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
13/10/53 ร่วมทำบุญวันตำรวจ ณ สภ.แก่งคอย
12/10/53 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่
9/10/53 ให้สัมภาษณ์นิตยสาร สวัสดี เกษตรไทย
5/10/53 แนะนำการใช้ EM ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่
2/10/53 จำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการใช้ EM เนื่องในวันไหว้พระจึคินามิไซCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 ม. 6 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260 โทร. 0-3636-2111