ReadyPlanet.com
dot dot
bulletตัวแทนจำหน่าย
bulletEM คืออะไร ?
bulletเกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
bulletทำไมต้องใช้ EM ?
bulletEM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM
bulletEM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง
bulletการใช้ EM กับการปลูกพืช
bulletการใช้ EM กับการปศุสัตว์
bulletการใช้ EM กับการประมง
bulletการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม
bulletคำพิพากษา (ยกฟ้อง)
EM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM article

   เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ EM  ขออธิบายความแตกต่างระหว่าง EM หัวเชื้อกับ EM ขยาย   ดังนี้

                 EM หัวเชื้อ  คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด เท่านั้น และยังไม่ได้แปรสภาพ

                 EM ขยาย  คือ การกระตุ้นให้จุลินทรีย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงาน โดยการให้อาหาร

                 ผู้ที่ได้เรียนรู้เรื่อง EM ขยาย แรกๆ ผสมอัตราส่วน 1:1:100  หมักไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง - 3 วัน ขยายต่อได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

                 ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็น 1:1:50 ขยายต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง

                 ปัจจุบันตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมา ใช้อัตราส่วนการขยาย EM 1:1:20  ไม่มีการขยายต่อ

                 ขอเรียนให้ผู้ใช้  EM ว่า เทคนิคการใช้  EM จะเปลี่ยนตามผลการวิจัยของ EMRO (EM  Research  Organization) ผลการวิจัยบ่งบอกว่า อัตราส่วน 1:1:20 ดีที่สุด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด หากขยายต่ออีกจะทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มหายไป โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่มีความสำคัญที่สุดด้วย

                 เทคโนโลยี EM จำเป็นต้องปรับเทคนิควิธีที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด  การขยาย EM จึงเป็นดังปัจจุบันนี้ คือ ใช้ส่วนผสม  EM : กากน้ำตาล : น้ำ    ในอัตราส่วน 1:1:20

     ระยะการหมัก 7 วัน  

    หลังการหมัก 7 วัน  มวลจุลินทรีย์จะมีความหนาแน่นมากที่สุดอยู่เป็นเวลา 7 วัน ต่อจากนั้นก็จะมีจำนวนลดลง จึงมีคำแนะนำให้หมัก 7 วัน และใช้ให้หมดภายใน 7 วัน  หลังการหมัก

                 ท่านที่ไปซื้อ EM ขยาย หรือไปรับ EM ขยายแจก รู้หรือไม่ว่า เขาขยายมากี่วันแล้ว และจะเอาไปใช้กับอะไรให้หมด หลังการหมักขยายแล้ว 7 วัน  ให้ทันเวลา 7 วัน ผู้ใช้ EM ต้องระลึกเสมอว่า

                 -  EM  มีชีวิต  EM จะผลิตฮอร์โมนเจริญเติบโต  พืชจะเจริญงอกงาม

                 -  EM  ตาย  จะมีกลิ่นเหม็นเน่า จะเป็นสารกำจัดพืชอย่างดี เมื่อนำไปใช้จะทำให้พืชตาย และแจกก็ควรบอกกับผู้รับด้วยว่า แจก EM ขยาย เพราะคำว่าแจก EM  กับ  EM ขยาย  ความหมายนั้นต่างกัน

                 จึงขอสรุปว่า : อย่าเห็นแก่ของแจก อย่าดีใจกับของถูก ควรระลึกเสมอว่า  ต้องได้ผลดี  ของดีราคาถูกไม่มี  ของฟรีวิเศษไม่มี  ขยาย EM และใช้ด้วยตนเองนี่แหละดีแน่นอนที่สุด

คำเตือน  :  1. อย่านำ EM ขยาย หรือจุลินทรีย์ที่อ้างว่าเป็น EM  หรือ EM ที่ลอกเลียนแบบ ไปให้สัตว์กิน เพราะอาจเกิดผลเสีย และเป็นอันตรายต่อสัตว์

                2.  ผลจากการใช้  EM  ขยาย ที่วางจำหน่ายหรือได้รับแจกจากหน่วยงานต่างๆ  บริษัท อี เอ็ม  คิวเซ  จำกัด  จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ลักษณะของ  EM  ขยาย
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM

EM คืออะไร ? article
เกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ? article
ทำไมต้องใช้ EM ? article
EM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 ม. 6 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260 โทร. 0-3636-2111