ReadyPlanet.com
dot dot
bulletตัวแทนจำหน่าย
bulletEM คืออะไร ?
bulletเกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
bulletทำไมต้องใช้ EM ?
bulletEM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM
bulletEM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง
bulletการใช้ EM กับการปลูกพืช
bulletการใช้ EM กับการปศุสัตว์
bulletการใช้ EM กับการประมง
bulletการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม
bulletคำพิพากษา (ยกฟ้อง)
การใช้ EM กับการปศุสัตว์ article

การใช้ EM กับการปศุสัตว์


อุปกรณ์
1. EM หัวเชื้อ
2. EM
ขยาย
3. EM5
หรือ EM F.P.E.


            การปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ปีก การเลี้ยงโดยอาศัยเทคโนโลยี EM นั้นง่าย สะดวก สบายกาย สบายใจ สัตว์ทุกชนิดใช้หลักการเหมือนกันคือ


            1. EM หัวเชื้อ ผสมน้ำ 5,000 เท่า ให้กินเป็นประจำ เปลี่ยนทุกวัน หากมีโรคระบาด ควรเพิ่ม EM ให้มากขึ้นเป็น 1:4,000 หรือ 1:1,000 หรือ 1:100 ก็ได้ สัตว์จะมีภูมิต้านทานสูง


            2. EM ขยาย ผสมน้ำ 500 เท่า พ่นคอก พ่นเล้า พ่นที่อาศัย ที่เลี้ยง และบริเวณโดยรอบเสมอๆ
            - ไก่ สุกร อาจพ่นทุกวันถ้าอากาศร้อน ถ้าอากาศเย็นก็เว้นบ้าง
            - โค ไม่บ่อยนัก แต่ควรพ่นบริเวณที่เลี้ยงด้วย


            3. สุกร โค ต้องใช้ EM ขยาย ผสมน้ำ 500 เท่า ล้างคอก และควรมีบ่อบำบัด


            4. สัตว์ป่วย ใช้ EM หัวเชื้อรักษาด้วยการหยอด หรือกรอกปาก
            - ไก่ตัวเล็ก 1-2 หยด
            - ไก่ใหญ่ 4-5 หยด
            - สุกรเล็ก 2-3 ซีซี
            - สุกรใหญ่ 5-6 ซีซี
            - โคก็เช่นกัน


            5. ใช้ EM หมักอาหาร
            - อาหารไก่ 1 .. ต่อ EM 10 ซีซี
            - ฟางหมักด้วย EM ขยาย เหมือนปุ๋ย 24 ชั่วโมง แต่ไม่ต้องใส่รำและ EM โบกาฉิ เป็นอาหารวัว
            - การเตรียมเล้าก่อนปล่อยไก่-เป็ด เข้าเลี้ยง อาจฉีดพ่นด้วย ซูเปอร์ EM5 หรือ EM F.P.E. ผสมสมุนไพรด้วยก็ได้

 

การประยุกต์ใช้ EM

การประยุกต์ใช้ EM article
การประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ article
การประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง article
การนำ EM ไปใช้ กับการปลูกพืช article
การใช้ EM กับการประมง article
การใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 ม. 6 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260 โทร. 0-3636-2111